Vnitřní oznamovací systém

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, je možné prostřednictvím Vnitřního informačního systému společnosti ZEO Trade s.r.o. upozornit na protiprávní jednání.

Oznámení je možné podat:

  • Anonymně na portálu anonymně.online pod kódem z4wafunr
  • Písemně na adresu: ZEO Trade s.r.o., Radčice 62, 389 01 Vodňany (v tomto případě adresujte oznámení v zalepené obálce – s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL, k rukám pí Bělohlávková)
 
Osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Lucie Bělohlávková: +420 739 507 334

Ing. Soňa Stuchlíková: +420 739 507 302

Uvedené kontakty a možnosti oznámení jsou určené jen pro zaměstnance a osoby, které pro firmu vykonávají obdobnou činnost.

 

Společnost zároveň upozorňuje, že v případě vědomého podání nepravdivých oznámení se oznamovatel dopouští přestupku (§ 23 zákona č. 171/2023 Sb.)